Μεθοδολογία

Μεθοδολογία

Kατά περίπτωση και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου, η αεροφωτογράφιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τηλεχειριζόμενο αερόστατο ή με multicopter.

Η μέθοδος της αεροφωτογράφισης με τηλεχειριζόμενο αερόστατο υπήρξε η αρχική μας επιλογή, καθώς δεν παρουσιάζει τους περιορισμούς και κινδύνους άλλων μεθόδων και παράλληλα παρέχει τις περισσότερες δυνατότητες για ποιοτικές φωτογραφίες από ύψη έως και 1000 μέτρων, ακόμη και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το 2013 προμηθευτήκαμε και ένα multicopter, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να επιλέξουμε, ανάλογα με τις συνθήκες και την ιδιαιτερότητα κάθε χώρου, τον ενδεδειγμένο τρόπο αεροφωτογράφισης.

Έτσι, αεροφωτογραφίσεις μπορούν να γίνουν όχι μόνον σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και σε μικρής έκτασης σωστικές ανασκαφές μέσα σε πόλεις, καθώς και σε δυσπρόσιτους χώρους.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ειδικά εξελιγμένα συστήματα, που μπορούν να ανταπεξέλθουν εξίσου και στις τεχνικές απαιτήσεις της χαμηλού ύψους εναέριας φωτογραμμετρίας και χαρακτηρίζονται από την σταθερότητα τους και τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου κατά τη φωτογράφιση.

Τυπικές εφαρμογές για αεροφωτογράφιση είναι η τεκμηρίωση, η μελέτη και παρουσίαση αρχαιολογικών χώρων, ανασκαφών και μνημείων και η παραγωγή στερεοσκοπικών φωτογραφιών και προϊόντων φωτογραμμετρίας. Σε όλες τις λήψεις υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αναγωγή στην κλίμακα που θα ζητηθεί, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ όλες οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή σχεδίου υπό κλίμακα.

Οι λήψεις μπορούν να είναι κατακόρυφες, υπό γωνία, ή και οριζόντιες όταν πρόκειται για όψεις μνημείων, τειχών κλπ. Ο φορέας της μηχανής είναι κατασκευασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η σωστή γωνία λήψης και να αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες στροφές της μηχανής κατά τους τρείς άξονες, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που οι εικόνες προορίζονται για φωτογραμμετρική αποτύπωση.

Ο φωτογραφικός μας εξοπλισμός αποτελείται από ψηφιακές μηχανές Canon SLR και μία SLRυπέρυθρου φάσματος, καθώς και από πλήρη σειρά φακών μεταβλητής και σταθερής εστιακής απόστασης, που έχουν βαθμονομηθεί για χρήση και σε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις.

Το σύστημα είναι ασφαλές, ευέλικτο και μας επιτρέπει να εργαστούμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.